Ενταγμένες πράξεις στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Printer-friendly version

 


Ενταγμένες πράξεις στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020


 Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Έδεσσας

 

 Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας

 253.214,44 €

 ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 21/09/2016

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Έδεσσας

Δήμος Έδεσσας

112.320,00 €

ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

03/01/2017

Αγορά και εξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Έδεσσα

Δήμος Έδεσσας

203.952,00 €

ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

30/10/2017

 Υποστήριξη του Δήμου Έδεσσας - ΕΦΔ της ΣΒΑΑ με τίτλο "Έδεσσα - Αστική Αναζωογόνηση"

 Δήμος Έδεσσας

 13.005,00 €

 ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 21/02/2018