Αγορά και εξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Έδεσσα

Printer-friendly version

 

 


Τίτλος: Αγορά και εξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Έδεσσα
Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός: 203.952,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 30/10/2017
Νομός: Πέλλας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: ΑΞ0-9Α. «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 9a. Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας
Ειδικός Στόχος: 9α1. Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε αστικές και μειονεκτικές περιοχές και διευκόλυνση της πρόσβασης σ΄ αυτές ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Δράση: 9a.2:Κοινωνικές υποδομές
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Η πράξη αφορά στην αγορά και λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης η οποία θα καλύψει στεγαστικές ανάγκες 4 ατόμων με νοητική αναπηρία. Η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση των αναγκών  ων ΑμεΑ για στέγαση και η αυξανόμενη ζήτηση παροχής υπηρεσιών φροντίδας κάνει  επιτακτική την ανάγκη για τη λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που θα παρέχει μόνιμη φροντίδα για να αποφευχθεί η εισαγωγή ατόμων με αναπηρία σε ίδρυμα, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν τα άτομα αυτά με αξιοπρέπεια τη ζωή τους, όπως τους αρμόζει και όπως δικαιούται ο κάθε άνθρωπος.

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση Ένταξης