Τ. Κοινότητα Ριζαρίου

Printer-friendly version

 

Δημητριάδης Κωνσταντίνος του Νικολάου Πρόεδρος Τ.Κ. Ριζαρίου

Λυκίδου Ευθυμία του Κωνσταντίνου

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Κατικαρίδης Ανδρόνικος του Γεωργίου

Σύμβουλος Τ.Κ.


Τ.Κ. ΡΙΖΑΡΙΟΥ    23810 91325