Τ. Κοινότητα Καρυδιάς

Printer-friendly version

 

Πασιαλής Πέτρος του Γεωργίου Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυδιάς

Κώτσιου Ευάγγελος του Ιωάννη

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Πούπτση Ελένη του Δημητρίου

Σύμβουλος Τ.Κ.

Τ.Κ. ΚΑΡΥΔΙΑΣ τηλ. 2381092455

Μπορείτε να συνδεθείτε και στο

www.karydiaedesshs.blogspot.com