Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

 

 

Τίτλος: Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Έδεσσας
Δικαιούχος:

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας

Προϋπολογισμός: 545.145,07
Ημερομηνία Ένταξης: 21/09/2016
Νομός: Πέλλας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 09B - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιότητα: 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 9iv1 - Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας
Δράση: 9iv3 - Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια, κ.λπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα που έχει αναλάβει.

 

Συνημμένα αρχεία:

1) Απόφαση Ένταξης

2) Ανακοίνωση / Πρόσκληση

3) Αίτηση συμμετοχής