Τ. Κοινότητα Φλαμουριάς

Printer-friendly version

 

Τότλης Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ. Φλαμουριάς

Κισκίνης Γεώργιος του Περικλή

Σύμβουλος Τ.Κ.

   

Ευγενειάδης Γρηγόριος του Γεωργίου

Σύμβουλος Τ.Κ.

Τ.Κ. ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ ΤΗΛ. 23810 99289

Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΗ  τηλ. 23810 99242