ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

 

 


Τίτλος: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός: 2.432.000,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 21-12-2018
Νομός: Πέλλας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: ΑΞ06-Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιότητα:  
Ειδικός Στόχος: Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
Δράση: 6ε.4:Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) άλλων πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Το έργο αφορά την Ενοποίηση του Εμπορικού με το Τουριστικό κέντρο που υλοποιείται με την ανάπλαση τμήματος του κέντρου της πόλης της Έδεσσας που περιλαμβάνει την τμήμα πάρκου 25ης Μαρτίου, τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου, και τμήμα του σημερινού σταδίου της πόλης που περικλείεται από τις οδούς Φιλελλήνων, 25ης Μαρτίου, Πέρδικα και Μακεδονομάχων.

Στην Παρούσα Φάση διατηρείται ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου μαζί με τον στίβο και την υφιστάμενη περίφραξη καθώς επίσης διατηρούνται και οι σκεπαστές κερκίδες.

Η πρόταση έχει δύο κατηγορίες εργασιών:

Α) τις εργασίες Κατεδαφίσεων και

Β) τις εργασίες ανάπλασης.

Οι κατεδαφίσεις αφορούν τμήματα της περίφραξης του γηπέδου στα όρια με τις οδούς Φιλελλήνων, 25ης Μαρτίου, Περδίκα και Μακεδονομάχων, Κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων εντός γηπέδου χωρίς στατική επάρκεια (ανοιχτή κερκίδα, κλειστό γυμναστήριο, βοηθητικά κτίσματα κλπ) και καθαιρέσεις υφιστάμενων δαπέδων ασφάλτου, τσιμέντου, πλακοστρώσεων κλπ.

Οι Αναπλάσεις αφορούν τις περιμετρικές οδούς του Γηπέδου (τμήματα οδών Φιλελλήνων, οδού 25ης Μαρτίου και Πέρδικα), τμήμα του Πάρκου 25ης Μαρτίου καθώς και όλους τους χώρους που προκύπτουν στο τμήμα πέριξ του σημερινού αγωνιστικού χώρου.

Δημιουργούνται διαδρομές πεζών και ποδηλάτων, υλοποιούνται εκτεταμένες  ενδροφυτεύσεις, κατασκευάζονται ανοιχτοί υπαίθριοι χώροι πολλαπλών χρήσεων, υλοποιούνται εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού και δικτύου άρδευσης και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού κ.ο.κ.

 

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση ένταξης