Τ. Κοινότητα Νησιού

Printer-friendly version

 

Τσαπκίνης Χρήστος του Δημητρίου Πρόεδρος Τ.Κ. Νησίου

Χορόζης Θεόδωρος του Παύλου

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Γκουνούσης Πέτρος του Νικολάου

Σύμβουλος Τ.Κ.

Τ.Κ. ΝΗΣΙΟΥ τηλ. 23810 92200

Τ.Κ. ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΔΙΑ τηλ. 2381092455