Δημοτικό Συμβούλιο

Printer-friendly version

Δήμαρχος

       Τσεπκεντζής Ιωάννης

 

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αργύριος Μπόγιας

β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γιώγας

γ. Γραμματέας η Δημοτική Σύμβουλος κα Παπαχριστοδούλου Βασιλική

 

Δημοτικοί σύμβουλοι

 1. Τσεπκεντζής Ιωάννης
 2. Θωμάς Ευάγγελος
 3. Μπόγιας Αργύριος
 4. Μπιτέρνας Μιχαήλ
 5. Λαζάρου Ελένη
 6. Καραμάνη Δήμητρα
 7. Τσακίρης Ιωάννης
 8. Τόσης Ηλίας
 9. Αποστόλου Θεόδωρος
 10. Καραπατσούδη Ελένη
 11. Κυρμίζογλου Αντώνιος
 12. Νίκου Τρύφων
 13. Παπαχριστοδούλου Βασιλική
 14. Τρυψιάνης Ευάγγελος
 15. Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
 16. Μπόγια Μελπομένη
 17. Μουράτογλου Ιωάννης
 18. Μούκας Σωτήριος
 19. Σαμλίδης Μιχαήλ
 20. Γκιούρος Φίλιππος
 21. Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία
 22. Γιώγας Δημήτριος
 23. Αγγέλου Μαρία - Ζωή
 24. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
 25. Παπαδόπουλος Ελευθέριος
 26. Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή