ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

etpa

 

 


Τίτλος: Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων Έδεσσας
Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός: 120.230,40 €
Ημερομηνία Ένταξης: 04-09-2018
Νομός: Πέλλας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»
Επενδυτική Προτεραιότητα: 4e: Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Ειδικός Στόχος: 4e1: Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δράση:  
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο πλαίσιο της πράξης πρόκειται να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση αυτοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στην πόλη της Έδεσσας, με εγκατάσταση σταθμών (κεντρικού και περιφερειακών) σε σημεία αυξημένης επισκεψιμότητας και τουριστικής κίνησης, έτσι ώστε να διευκολύνονται οι χρήστες στην προσέγγιση των σημείων ενδιαφέροντος. Με το συγκεκριμένο σύστημα ποδηλάτων θα μπορούν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης να χρησιμοποιούν ποδήλατα προκειμένου να φθάσουν είτε στο εμπορικό κέντρο είτε σε τουριστικά σημεία της πόλης και αντίστροφα, γρήγορα, εύκολα, χωρίς κόστος και με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο..

Η Πράξη είναι ενταγμένη στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Έδεσσα, Αστική Αναζοωγόνηση»

 

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση Ένταξης