ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Printer-friendly version

 

 

 


Τίτλος: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός: 2.336.228,19 €
Ημερομηνία Ένταξης: 15-06-2018
Νομός: Πέλλας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας»
Επενδυτική Προτεραιότητα:  
Ειδικός Στόχος: Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με επίκεντρο τον τομέα του Τουρισμού
Δράση: 6c-3.5-A:Δράσεις προστασίας και ανάδειξης φυσικού και πολιτιστικού πλούτου περιοχών
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η παρούσα πράξη αφορά στην αποκατάσταση και επανάχρηση ορισμένων κτιρίων του βιομηχανικού συγκροτήματος τα οποία βρίσκονται σε χωρική συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα το πρώην κτίριο παραγωγής, που περιλαμβάνει και την τουρμπίνα του, η στοά, το υπόσκαφο κτίριο βοηθητικών χώρων που βρίσκεται σε συνέχεια της στοάς και το διώροφο πρώην κτίριο συσκευασίας.

Ο υπαίθριος χώρος: Το Κανναβουργείο εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ανάδειξης της παλιάς βιομηχανικής ζώνης της πόλης και στο χώρο του κυριαρχούν τα βιομηχανικά κτίρια, το νερό και η φύση. Οι παρεμβάσεις στον υπαίθριο χώρο μετά από τη μελέτη που πρόκειται να εκπονηθεί (εφόσον εγκριθεί η πρόταση χρηματοδότησης) αφορούν κατά κύριο λόγο εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης (περίφραξη, δαπεδοστρώσεις, ανελκυστήρες) και τροποποιήσεις σε σημεία οι οποίες θα περιλαμβάνουν την κατασκευή ραμπών και την τοποθέτηση αναβατήρων Τμήμα του πλατώματος μπροστά από το Λόγγο προτείνεται να οργανωθεί ως υπαίθριος χώρος αναψυχής. Ο υπόλοιπος υπαίθριος χώρος αφήνεται στη φυσική του κατάσταση.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις: Στις κτιριακές εγκαταστάσεις προβλέπονται χρήσεις πολιτισμού και ψυχαγωγίας (αναψυχή). Ειδικότερα προβλέπονται: λειτουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο χώρο που γινόταν το πρώτο στάδιο κατεργασίας του κανναβιού. Την ίδια χρήση αλλά σε μικρότερη κλίμακα προτείνεται να φιλοξενήσει η στοά του κτιρίου, ενώ ο υπόλοιπος χώρος του πρώην κτιρίου παραγωγής, καθώς επίσης και η τουρμπίνα του προτείνεται να χρησιμοποιηθούν ως εκθεσιακοί χώροι και χώροι σεμιναρίων, λόγω της ύπαρξης του μηχανικού εξοπλισμού. Λειτουργία χώρου ψυχαγωγίας (αναψυχή) προτείνεται για το διώροφο κτίριο όπου γινόταν η συσκευασία του προϊόντος. Όλοι οι προαναφερόμενοι χώροι θα υποστηρίζονται με βοηθητικούς χώρους οι οποίοι βρίσκονται στο υπόσκαφο τμήμα.

Στην υπαίθρια διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου προτείνεται να γίνουν εργασίες για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, όπως θα προκύψουν από τη νέα μελέτη που θα εκπονηθεί και εργασίες ανακατασκευής / αποκατάστασης υφιστάμενων στοιχείων όπως είναι η περίφραξη στην περίμετρο του ακινήτου, οι θύρες εισόδων στο ακίνητο και οι ανελκυστήρες. Λόγω της απαιτούμενης εκπόνησης της ενεργειακής μελέτης (με παρεμβάσεις οι οποίες θα σέβονται τον ιστορικό χαρακτήρα) και της ενεργειακής του αναβάθμισης, ενδέχεται να μειωθούν οι απαιτήσεις του κτιρίου σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Λόγω του ιστορικού χαρακτήρα και της ιδιαίτερης μορφολογίας του κτιρίου απαιτείται να εκπονηθεί αρχιτεκτονική μελέτη φωτισμού για την ανάδειξη του μνημείου και του περιβάλλοντος του πέρα από τις ανάγκες για τη λειτουργία του κάθε χώρου. Στα πλαίσια της αειφορίας πρόκειται να γίνει εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων LED, των οποίων η μορφή και η ένταση θα προκύψει μετά από την εκπόνηση της ειδικής αυτής μελέτης.

Θα διενεργηθεί προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εξασφάλιση της λειτουργίας της Πράξης. Επίσης θα γίνει σύμβαση με τεχνικό σύμβουλο για την υποστήριξη του Δήμου στα φάση υλοποίησης της Πράξης. Τέλος προβλέπεται η ανάθεση εργασιών προβολής και προώθησης στην τοπική κοινωνία για την διασφάλιση του επιδεικτικού χαρακτήρα της πράξης.

 

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση ένταξης