Αποφάσεις

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνης

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Πλατάνης

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φλαμουριάς

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Φλαμουριάς

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Σωτήρας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Σωτήρας

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Βρυτών

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Βρυτών

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Νησίου

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Νησίου

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Μεσημερίου

Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Κοινότητας Μεσημερίου

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Παναγίτσας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Παναγίτσας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Αθανάσιου

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου Αθανάσιου

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Περαίας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Περαίας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Άρνισσας

Ορισμός αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Άρνισσας
Syndicate content