ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΣΑ

Ο Δήμος Έδεσσας ενημερώνει τους Δημότες του, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1604/45066/11.04.2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και που αφορά το Πρόγραμμα Επιτήρησης της Λύσσας, όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς και οι κάτοχοι κυνηγετικών και ποιμενικών σκύλων έχουν υποχρέωση αντιλυσσικού εμβολιασμού των ζώων τους. Για την πληρέστερη ενημέρωση των Δημοτών, στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο που ακολουθεί (Έκδοση Δ/νση Κτηνιατρικής - Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη Λύσσα.