Τ. Κοινότητα Αγ. Αθανάσιου

Printer-friendly version

 

Νάντσης Βασίλειος Πρόεδρος Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου

Κέκης Χρήστος του Θωμά

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Δημούλτσης Αναστάσιος του Κωνσταντίνου

Σύμβουλος Τ.Κ.

Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Βεγορίτιδας
τηλ: 23813 51600