Τ. Κοινότητα Σωτήρα

Printer-friendly version

 

Μπογόϊτσης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου Πρόεδρος Τ.Κ. Σωτήρα

Μπουζίνης Αναστάσιος του Ευαγγέλου

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Δούμτσης Χρήστος του Γεωργίου

Σύμβουλος Τ.Κ.

Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΛ.23810 35240   

Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΛ. 23810 22377