Οι Αντιδήμαρχοι

Printer-friendly version

 

  • Μουράτογλου ΙωάννηςΑντιδήμαρχος Οικονομικών 
  • Μαρία (Μαρούλα) Κατσάρα-Βλάχου -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Πρασίνου υπαίθριας διαφήμισης, υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών
  • Σαμλίδης Μιχάλης -Αντιδήμαρχος Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας 
  • Πασχάλης Αλέξανδρος-  Αντιδήμαρχος Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, Δοιηκητικής Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Προγραμματισμού 
  • Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και τον Οικισμών, Καταστημάτων και επιχειρήσεων.
  • Σωτήριος Μούκας -  Αντιδήμαρχος του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας