Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας

Printer-friendly version

Πρόεδρος

Γαλανός Πέτρος του Κωνσταντίνου

Μέλη

Λούσης Δημήτριος του Ιωάννης

Νικολαΐδου Μαρία του Ιωάννη

Παπαϊωακείμ-Αργυρού Ειρήνη του Απόστολου

Στούμπου Ευαγγελία(Λίλα) του Κωνσταντίνου

Μίσκος Ευάγγελος του Στέφανου

Τσώνης Γεώργιος του Χρήστου

Τοδίτσκας Γεώργιος του Αθανασίου

Χατζηγιάννη Σωτηρία του Δημητρίου

Οτουντζίδου-Πέτκου Δέσπονα του Μιχαήλ

Κεσίσογλου Αντώνιος του Ηλία