ΕΦ -ΣΒΑΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΒΑΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

"Έδεσσα, Αστική Αναζωογόνηση"

   

  


 

 

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Έδεσσας με τίτλο «Έδεσσα, Αστική Αναζωογόνηση» εγκρίθηκε με την 3724/14-7-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της στρατηγικής ανέρχεται σε 2.601.000,00€, ο οποίος κατανέμεται σε 2.170.000,00€ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 431.000,00€ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ ) της Έδεσσας περιλαμβάνει τέσσερεις άξονες παρεμβάσεων:

 1. Ανάδειξη Διασύνδεση & Δικτύωση των Αξιόλογων Στοιχείων Φυσικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης της Έδεσσας (προϋπολογισμού 1.858.000€) που περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενοποίησης του τουριστικού με εμπορικό κέντρο της Έδεσσαςκαι δημιουργίας ψηφιακών εφαρμογών για την, ενοποίηση, προώθηση και προβολή του, πολιτιστικού τουριστικού προϊόντος της πόλης
 2. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (προϋπολογισμού 116.000€) που περιλαμβάνει παρεμβάσεις συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων
 3. Διασύνδεση των τομέων της οικονομίας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (προϋπολογισμού 221.000€) που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στήριξης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων
 4. Στήριξη Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης στην Έδεσσα (προϋπολογισμού 406.000€) που περιλαμβάνει παρεμβάσεις προώθησης στην απασχόληση, κατάρτισης και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού

Ο Δήμος Έδεσσας ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας για την αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων της ΣΒΑΑ, πλην των πράξεων που ανήκουν στην κατηγορία των κρατικών ενισχύσεων.

Σχετικά αρχεία:

 1. Κείμενο εγκεκριμένης ΣΒΑΑ
 2. Απόφαση έγκρισης ΣΒΑΑ
 3. Απόφαση ορισμού Δήμου Έδεσσας ως Ενδιάμεσου Φορέα

 


Πορεία υλοποίησης ΣΒΑΑ Έδεσσας

 

Προσκλήσεις ΕΥΔ ΠΚΜ

 1. Ανάπτυξη / αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ από Δημόσιους Φορείς στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Έδεσσας
 2. Αστική κινητικότητα στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Έδεσσας
 3. Αναβάθμιση και προβολή πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Έδεσσας
 4. Αστική αναζωογόνηση και βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της πόλης της Έδεσσας
 5. Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση διακρίσεων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Έδεσσας
 6. Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Έδεσσας Δομή παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ευπαθείς ομάδες
 7. Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΣΒΑΑ της πόλης της Έδεσσας Δομή παροχής βασικών αγαθών

 

Προκηρύξεις Δήμου Έδεσσας

 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»
 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ «ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ‘’ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ’’ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ


Εκδηλώσεις

 1. Ενημερωτική Εκδήλωση ΣΒΑΑ Δήμου Έδεσσας (Δελτίο Τύπου , Αφίσα εκδήλωσης)