Τ. Κοινότητα Άγρα

Printer-friendly version

 

Καραμπάσης Θεόφιλος του Δημητρίου Πρόεδρος Τ.Κ. Άγρα

Παπαϊωάννου Αντώνιος του Θωμά

Σύμβουλος Τ.Κ.

 

 

Μπακύρτσης Γεώργιος του Ιωάννη

Σύμβουλος Τ.Κ.

Τ.Κ. ΑΓΡΑ  23810 92388
Τ.Κ. ΒΡΥΤΑ  τηλ.  23810 92357