Διαβούλευση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Έδεσσας Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 
Fri, 11/01/2013 - 15:00 - Sat, 26/01/2013 - 15:00

Διαβούλευση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Έδεσσας Α Φάση Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ραντεβού

Εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για ραντεβού σε υπηρεσία του Δήμου

Σωτήριος Μούκας

Αντιδήμαρχος του Δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας

test

test

Οι δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των αιρετών του Δήμου Έδεσσας

Contact Form

Feel free to contact us!

Syndicate content