Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 19583/11-10-2019 απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Έδεσσας