Δημοτικό Συμβούλιο

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 18.12.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 18 Δεκεμβρίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 30.11.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 30 Νοεμβρίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 24.09.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 24 Σεπτεμβρίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 21.08.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 21 Αυγούστου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 08.11.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 08 Νοεμβρίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 30.10.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 30 Οκτωβρίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 13.10.2012

Αποφάσεις ΔΣ της 13 Οκτωβρίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 16.07.2012

Αποφάσεις Δ.Σ. της 16 Ιουλίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 29.06.2012

Αποφάσεις ΔΣ. της 29 Ιουνίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 25.06.2012

Αποφάσεις Δ.Σ.της 25 Ιουνίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 12.06.2012

Αποφάσεις Δ.Σ. της 12 Ιουνίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 27.04.2012

Αποφάσεις Δ.Σ. της 27 Απριλίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 30.03.2012

Αποφάσεις Δ.Σ. της 30 Μαρτίου 2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 29.02.2012

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 29 Φεβρουαρίου
Syndicate content