ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στοιχεία Διεξαγωγής Έναρξη: 07/04/2012 Λήξη: 07/04/2012 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Tόπος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 58, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ MF 09:00-15:00 Χάρτης Τόπου Διεξαγωγής
Printer-friendly version

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κατηγορία: AGRO / Καλλιέργειες
Εισηγητής: Σκέντος Αριστοτέλης
Γεωπόνος ΑΦΠ κ ΓΜ σύμβουλος εκτροφής σαλιγκαριών.
   
Τρόπος Παρακολούθησης Σεμιναρίου:
Α) Σε αίθουσα διδασκαλίας
B) Online μέσω Internet με εικόνα και ήχο ζωντανά από την αίθουσα διδασκαλίας
   
Σε ποιους απευθύνεται:
Η ημερίδα απευθύνεται σε επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, σε νέους αγρότες και σε κάθε ενδιαφερόμενο που αναζητά νέες προοπτικές ενασχόλησης σε καινοτόμες αγροτικές δραστηριότητες.
   
Σκοπός:

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει το θεσμικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία εκτροφής σαλιγκαριών. Επίσης στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι ευκαιρίες χρηματοδότησης και οι δυνατότητες προώθησης των σαλιγκαριών σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

   
Περιγραφή:  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Β. ΕΙΔΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
- Επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας
- Μικροκλίμα της περιοχής
- Κλιματολογικές συνθήκες
Δ. ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ
- Μορφές εκτροφής (εκτατική- εντατική μορφή εκτροφής)
- Κατασκευή εκτροφείου
- Διατροφή
- Εχθροί
- Προβλήματα- Αντιμετώπιση
- Αποθήκευση
Ε. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΕΙΟΥ
- Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
- Κόστος εγκατάστασης
- Χρονοδιάγραμμα πληρωμών και ροής κεφαλαίου
- Κόστος εκτροφής
- Οικονομική απόδοση

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
- Δυνατότητες προώθησης
- Ευκαιρίες χρηματοδότησης- επιδότησης
- Προοπτικές ανάπτυξης

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ