Αρμοδιότητες Ε.Κ.Ε.

Printer-friendly version

 

Το Κ.Ε.Π. Δήμου Έδεσσας στα πλαίσια της ανανέωσης των αρμοδιοτήτων του ως Ε.Κ.Ε. πληροφορεί όσους ενδιαφέρονται ότι απλουστεύονται οι διαδικασίες για ίδρυση και λειτουργία Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος των παρακάτω δραστηριοτήτων :

Α) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών:

1.Οπωροπολείο

2.Κρεοπωλείο

3.Παντοπωλείο

4.Πτηνοπολείο

5.Αυγοπωλείο

6.Ιχθυοπωλείο

7.Γαλακτοπωλείο

8.Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων

9.Καφεκοπτείο

10.Πρατήριο ελαίων και λιπών

11.Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής

12.Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής

13.Πρατήριο άρτου

14.Πρατήριο έτοιμου φαγητού

15.Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων

16.Κάβα εμφιαλωμένων ποτών

17.Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας

18.Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών ειδών σοκαλατοποιίας, μπισκοτοποιίας, κ.λ.π. σε εμπορικά καταστήματα.

19.Παρασκεύη και πώλησης καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

 

Β) παροχής υπηρεσιών:

1.Κομμωτηρίου

2.Κουρείου

3.Καταστήματος περιποίησης χεριών-ποδιών

4.Εργαστήριο Δερματοστιξίας (tattoo)

 

Επίσης υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζουν και ισχύουν οι διαδικασίες χορήγησης για:

1.Άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων

2.Αδεια εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α ή Β.

3.Αδεια επιχείρησης εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού

4.Άδεια λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων.

 

Και για άδειες άσκησης των παρακάτω επαγγελματικών δραστηριοτήτων:

1.Κατασκεύης,συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων

2.Κατασκευής,συντήρησης,επισκευης και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού.

3.Συντήρησης,επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, χειρισμού και επιτήρησης ατμολεβητών, εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης.

 

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κ.Ε.Π. - Ε.Κ.Ε. Δήμου Έδεσσας  - ΠΕΡΔΙΚΑ 15 (έναντι δημοτικού γηπέδου).