Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Printer-friendly version

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Έδεσσας ενημερώνουν τους πολίτες των Δημοτικών Ενοτήτων Έδεσσας και Βεγορίτιδας ότι η υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών για το έτος 2020 που αφορά τις παρακάτω κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Έδεσσας:

Αγίου Αθανασίου, με τους οικισμούς: Αγίου Δημητρίου ή Κεδρώνας ,Δροσιάς, Ξανθογείων, Γραμματικού, Παναγίτσας με τον οικισμό Ζέρβης, Περαίας, Πλατάνης Άγρα ,Βρυττών ,Καρυδιάς  με τον οικισμό Κερασιάς , Μεσημερίου ,Νησίου ,Σωτήρας με τους οικισμούς: Λύκων, Μαργαρίτας, ΣαμαρίουΙ, Φλαμουριάς  με τον οικισμό Αγίας Φωτεινής και τέλος οι οικισμοί Καισαριανών , Προαστείου  και Εκκλησοχωρίου

θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι και την 30η Οκτωβρίου .

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά το πόσο των 4.700

 

Τα απαραίτητα στοιχεια αιτησης :

 

Ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά:

  1. Ταυτότητα ‘η Διαβατήριο
  2. Στοιχεία ενεργού λογαριασμού  ΙΒΑΝ  (να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος)
  3. Έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (email)
  4. Τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου.

Επίσης δηλώνει ανά περίπτωση:

  • Εφόσον ο αιτών είναι ‘εγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ,το οπίο βρίσκεται σε ισχύ, δηλώνεται υποχρεωτικά και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο ,το όνομα της μητέρας και ο ΑΦΜ του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης .
  • Εφόσον στην οικογένεια του αιτούντος υπάρχουν άγαμα ανήλικα τέκνα που δηλώνονται στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος ως εξαρτώμενα μέλη, συμπληρώνεται  υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο ,το παρώνυμο,το όμα της μητέρας και  προαιρετικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους .

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα ΚΕΠ Έδεσσας και Άρνισσας

 

 

 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΙ ΑΡΝΙΣΣΑΣ