Δημιουργούμε το πρώτο e-ΚΑΠΗ στην Ελλάδα

Printer-friendly version

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας ανακοινώνει την δημιουργία και την έναρξη λειτουργίας του πρώτου e-Κ.Α.Π.Η.

Παρά την αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ σε όλη την χώρα λόγω covid-19, το «ΕΥ ΖΗΝ» με αίσθημα ευθύνης και προσφοράς εφαρμόζει και υλοποιεί με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας, προγράμματα προς όφελος των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας – μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Έδεσσας.

Πρόκειται για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα υλοποιούνται τα προγράμματα του ΚΑΠΗ με εξ’ αποστάσεως  παρακολούθηση.

«Η παροχή υπηρεσιών στη Τρίτη ηλικία είναι μια διαδικασία δυναμική. Η μετεξέλιξη των υπηρεσιών μας σε ψηφιακές είναι επιβεβλημένη λόγω της παρατεταμένης αναστολής λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. στην επικράτεια. 

Μέσω αυτού του προγράμματος εξασφαλίζεται η ενεργό συμμετοχή  των ατόμων τρίτης ηλικίας καθώς και η συνέχεια του έργου και των υπηρεσιών μας προς τα μέλη μας. Μένουμε ασφαλείς αλλά μένουμε και ενεργοί» τονίζει ο πρόεδρος του «ΕΥ ΖΗΝ» κ.Γιώγας Δημήτριος που ήταν και ο εμπνευστής της καινοτόμου αυτής ιδέας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  τηλεφωνούν στο ΚΑΠΗ: 23810 27990 από την Δευτέρα 7-9-2020 και έπειτα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, ώστε να δηλώσουν μία ή και περισσότερες από τις παρακάτω ενότητες έως ότου ενταχθούν και οι λοιπές ενότητες στο πρόγραμμα:

  1. Αγγλικά
  2. Εικαστικά
  3. Κινησιοθεραπεία
  4. Λαογραφία & Παράδοση

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ενεργά εγγεγραμμένα μέλη του ΚΑΠΗ με την προϋπόθεση να διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τάμπλετ και φυσικά διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(μέιλ).