Υγεία

Printer-friendly version

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
Τηλ. Κέντρο 2381087441 έως 2381027450 και 2381028757 έως 2381028759

Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας 2381023927

Εξωτερικά Ιατρεία 2381022222 / 2381021765

Ε.Κ.Α.Β. 2381023409

Κέντρο Άμεσης Βοηθείας 166