Στρατός

Printer-friendly version

ΙΙ Μεραρχία    τηλ. Κέντρο 2381024895 -96 -97

Στρατολογικό Γραφείο    2381023430

542 Σ.Π.    2381082819