Δικαστήρια

Printer-friendly version

Πρωτοδικείο     2381024789 / 2381024790
Εισαγγελία    2381023520 / 2381024322
Δικαστήριο Ανηλίκων    2381027777
Ειρηνοδικείο    2381022840
Δικαστικό γραφείο    2381026453