Ενημερωτική Εκδήλωση ΣΒΑΑ Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version
ekdilosi_svaa.jpg

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με αντικείμενο την παρουσίαση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Έδεσσας "Έδεσσα – Αστική Αναζωογόνηση" και της πορείας υλοποίησής της. Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Έδεσσας υλοποιεί το σχέδιο "Έδεσσα – Αστική Αναζωογόνηση" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε και αναλύθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Έδεσσας, και οι δράσεις που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν με στρατηγικούς άξονες:

  1. Ανάδειξη, Διασύνδεση & Δικτύωση των Αξιόλογων Στοιχείων Φυσικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς της πόλης της Έδεσσας.
  2. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
  3. Διασύνδεση των τομέων της οικονομίας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
  4. Στήριξη Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης στην Έδεσσα.

Την παρουσίαση έκανε ο τεχνικός σύμβουλος του έργου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε διάλογος για την πορεία των έργων του σχεδίου.