Αγορά και εξοπλισμός στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης ΑΜΕΑ στην Έδεσσα