Όλα τα νέα του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2023

Ανακοίνωση διακοπής νερού στις 13-11-2023

Ανακοίνωση διακοπής νερού στις 13-11-2023