Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ένταξης στο Πρόγραμμα "ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ" για το 2012

Από το γραφείο τύπου του ΤΟ.ΣΥ.Ν Δήμου Έδεσσας ανακοινώνεται το εξής: ΄΄Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς καλεί τους ενδιαφερόμενους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους 2012» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συνημμένου Οδηγού Προγράμματος 2012 και της παρούσας πρόσκλησης...
Printer-friendly version

TΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Αιγών 1, Τ.Κ: 58200 Έδεσσα,Τηλ.: 2381022966,e-mail:dsn@edessacity.gr

Έδεσσα 1-12-2011
Δελτίο Τύπου

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ένταξης στο Πρόγραμμα "ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ" για το 2012

Από το γραφείο τύπου του ΤΟ.ΣΥ.Ν Δήμου Έδεσσας ανακοινώνεται το εξής:
΄΄Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς καλεί τους ενδιαφερόμενους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους 2012» σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συνημμένου Οδηγού Προγράμματος 2012 και της παρούσας πρόσκλησης.

Για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς συμπληρωμένο (α) το έντυπο που βρίσκεται συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση, συνοδευμένο από (β) μια επίσημη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος του νομίμου εκπροσώπου τους (αίτημα), στην οποία περιλαμβάνεται και το ύψος της επιχορήγησης που διεκδικούν για τις ανάγκες του Προγράμματος για το έτος 2012.
Η αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέχρι και την 12η Δεκεμβρίου 2011 με την ένδειξη «ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ» στην εξής διεύθυνση:
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Κοινωνικής Συμμετοχής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Αγωγής, Αχαρνών 417, 11143 Αθήνα
Επισημαίνεται ότι αιτήσεις από Δικηγορικούς Συλλόγους που δεν έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που έχουν λάβει για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα κατά την προηγούμενη περίοδο ή δεν έχουν καταθέσει τον απαιτούμενο απολογισμό υλοποίησης του Προγράμματος, στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, απορρίπτονται.΄΄

Ο Πρόεδρος
ΤΟ.ΣΥ.Ν Δήμου Έδεσσας Η Γραμματέας
ΤΟ.ΣΥ.Ν Δήμου Έδεσσας

Αντώνης Μπουρδάνης Ειρήνη Θωμαϊδου