Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή

Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας
Printer-friendly version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 

Έδεσσα   22/12/2011

 

Αριθ. Πρωτ.: -29534-

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΜΟΔΙA ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΣΙΑΛΗ

TΗΛΕΦ. 23813 50 783 - 782

FAX 23810  26594

Email Address pasiali@edessa.gr

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Έδεσσας

 

          Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Πέμπτη  29 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11.ΟΟ για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2011.
  2. Παροχή πάγιας προκαταβολής για το έτος 2012.
  3. Συζήτηση επί Ένστασης & Επικύρωση των Πρακτικών Δημοπρασίας του έργου: «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού ‘’Μ. Αλέξανδρος’’ & περιβάλλοντος χώρου».
  4. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου το έτος 2012.
  5. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης τριών (3) καταστημάτων που βρίσκονται στον οικ. ΟΕΚ ΈΔΕΣΣΑ V του οικ. Κλεισοχωρίου της Δ.Κ. Έδεσσας.
  6. Κατάρτιση όρων για εκποίηση δημοτικής έκτασης από τα αρίθμ. 209, 7270 και 7268 χερσολίβαδα αγροκτήματος Άρνισσας.
  7. Απόκρουση δικογράφων.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας