Πρόσκληση για Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας
Printer-friendly version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

 

Έδεσσα 22/12/2011

 

Αριθ. Πρωτ.: -29533-

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΣΙΑΛΗ

TΗΛΕΦ. 23813 50 783 - 782

FAX 23810  26594

Email Address pasiali@edessa.gr

 

 

Προς

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Έδεσσας

 

 

          Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού         ενδιαφέροντος κ.λπ.
  2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.311 της επέκτασης του σχεδίου πόλης Έδεσσας.
  3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου  κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δ. Έδεσσας

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας