Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο
Printer-friendly version

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

1. Δήμαρχο Έδεσσας

 

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

3. Τον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας για τα 3ο ,  7ο , 11ο, 12ο και 17ο    θέματα της ημερήσιας διάταξης 

                       

4.Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

 

α) Άρνισσας κ. Κυριάκο Χατζηγεωργούδη για το 10ο και 12ο  θέμα της ημερήσιας              διάταξης

 

β) Άγρα κ. Γεώργιο Κούκο για το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

 

γ) Βρυτών κ. Χρήστο Γεωργίου για το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

 

δ)Καρυδιάς κ. Γεώργιο Παύλου για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

 ε) Νησίου κ. Πέτρο Γκουνούση για τα 4ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

Κοινοποίηση:

 

 Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (για ενημέρωση)  

   Σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας σε συνεδρίαση την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  

1.     Σύναψη δανείου για εξόφληση χρεών πρώην Δήμων Έδεσσας και Βεγορίτιδας.

 

2.     Αίτηση προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για έγκριση αποπληρωμής χρεών πρώην Δήμων Έδεσσας – Βεγορίτιδας στον φορέα διαχείρισης ΧΥΤΑ β΄ Δ.Ε. Ν. Πέλλας.

 

3.     Παράταση συμβατικής προθεσμίας με έγκριση δαπάνης αναθεώρησης εργασιών του έργου: «Βελτίωση δικτύου πυρασφάλειας συνοικίας Βαρόσι».

 

4.     Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Διαμόρφωση αγροτικών δρόμων Άγρα – Βρυτών –Νησίου – Καρυδιάς – Κερασιάς».

 

5.     Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Ψηφιακό ταξίδι στις υδάτινες διαδρομές της ιστορίας και του πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας».

 

6.     Αποδοχή χρηματοδότησης και υποβολή αναμορφωμένης πρότασης με τίτλο: «Οι δρόμοι της γαστρονομίας στο Καϊμάκτσαλαν – Kaimaktsalan gastronomy routes» στα πλαίσια του Ε.Π. της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

 

7.     Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης στις οδούς Τσιμισκή & τμήμα της οδού Ιουστινιανού, για τις ανάγκες του έργου: «Ανάδειξη δικτύου ποταμοβραχιόνων της πόλης της Έδεσσας ως ζωντανό  στοιχείο της καθημερινότητάς της».

 

8.     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.

 

9.     Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2011.

 

10.      Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ.1 του οικισμού Δροσιάς – Τ.Δ. Άρνισσας Δήμου Έδεσσας.

 

11.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. έργου: «Επανάχρηση χώρου σφαγείων Β΄φάση».

 

12.      Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά  μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δ. Έδεσσας. 

                     

13.  Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων  από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.

 

14.      Γνωμοδότηση για απαγόρευση βοσκής στις συστάδες που θα υλοτομηθούν στη διάρκεια ισχύος της Διαχειριστικής μελέτης για το Δημόσιο δάσος «Λειβαδίτσι – Τοβαρίτσι» την δεκαετία 2009-2018.

 15.      Έγκριση δαπανών για μετάβαση του Δημάρχου στις Βρυξέλες και στο Παρίσι.

16.      Χρηματοδότηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».

 

17.      Αίτηση αποχαρακτηρισμού οικοπέδων με κωδικούς αριθμούς ιδιοκτησίας 030202, 030201 στο Ο.Τ. 384 στην επέκταση του σχεδίου πόλης Έδεσσας από χώρο αναψυχής – τουρισμού.

 

18.      Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.  «Β΄θμια Σχολική Επιτροπή»

 

19.  Ανακοινώσεις εγγράφων. 

     

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

 

 

 

Πηγή: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου