Περιληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας για το έργο «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” και περιβάλλοντος χώρου»

Προθεσμία: 06/12/2011
Printer-friendly version

Ο Δήμος Έδεσσας

1. Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας» σύμφωνα με τα άρθρα 111 παρ. 10 περ. α) και 123 του ν. 3669/08, με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, πάνω στις τιμές του συμπληρωμένου Τιμολογίου ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος β του Ν. 3669/08, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού “Μ. Αλέξανδρος” και περιβάλλοντος χώρου», Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ: 1.086.714,49 € (+27.106,65 € Αναθεώρηση +256.178,86 € Φ.Π.Α.).

Συνημμένα θα βρείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

ΑρχείοΜέγεθος
431.pdf107.41 KB