Παράνομη Αλιεία

Κρούσματα παράνομης αλιείας στις λίμνες Βεγορίτιδας και Άγρα-Βρυττών
Printer-friendly version

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων των περιοχών των λιμνών αλλά και επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων , την τελευταία περίοδο έχουν παρατηρηθεί πολλά κρούσματα παράνομης αλιείας με απαγορευμένες μεθόδους στις λίμνες Βεγορίτιδας και Άγρα -Βρυττών. Αυτό οδηγεί στη καταστροφή των αλιευτικών αποθεμάτων των λιμνών με σοβαρές συνέπειες τόσο στην οικολογική ισορροπία του υδάτινου περιβάλλοντος όσο και στο ήδη πενιχρό εισόδημα των ευσυνείδητων αλιέων.

Παρακαλούμε για την τήρηση των ισχυόντων απαγορευτικών διατάξεων από τα αρμόδια όργανα (Δημοτική αστυνομία, Αστυνομικές Αρχές, Δ/ση Δασών). Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Ν.Δ. 420/70 , Ν.1740/87 και 2040/92.