Ο Δήμαρχος Έδεσσας στις Βρυξέλλες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ταξίδι του Δημάρχου Έδεσσας, κ. Δημήτρη Γιάννου, στις Βρυξέλες, όπου συμμετείχε σε forum για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Printer-friendly version
Ο Δήμαρχος Έδεσσας στις Βρυξέλλες

Σε ότι αφορά τις επαφές που πραγματοποίησε στις Βρυξέλες ο Δήμαρχος ανέφερε ότι πρέπει να κάνουμε στροφή προς την Ευρώπη, καθώς αποτελεί τη μοναδική πηγή πόρων για την υλοποίηση σημαντικών έργων για το Δήμο Έδεσσας. Φυσικά, για την απορρόφηση πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα απαιτείται πολυετής παρουσία στα ευρωπαϊκά πράγματα, σοβαρές προτάσεις και καλλιέργεια διεθνών συνεργασιών, καθώς επίσης και συμμετοχή σε δίκτυα. Η συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας στο Σύμφωνο των Δημάρχων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την προστασία του περιβάλλοντος, είναι μία πρώτη σοβαρή προσπάθεια δικτύωσης, ενώ οι επαφές του Δημάρχου για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας αναμένεται ότι θα αποτελέσουν την έναρξη συνεργασιών του Δήμου Έδεσσας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Στις συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα απαιτείται η ανάπτυξη σχέσεων και αναζήτηση προοπτικής προς το κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου κατ’ αρχάς να βοηθηθούμε άμεσα για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών στον τόπο μας και κατ’ επέκταση να δημιουργήσουμε τις σχέσεις και τις δικτυώσεις που απαιτούνται για τη συνεχή συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.