ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο Δήμος Έδεσσας συμμετέχει στην «Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», μετά την υπογραφή της συγκεκριμένης δέσμευσης από το Δήμαρχο Έδεσσας, κ. Δημήτρη Γιάννου...
Printer-friendly version
xarta.jpg

Ο Δήμος Έδεσσας συμμετέχει στην «Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότητας των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», μετά την υπογραφή της συγκεκριμένης δέσμευσης από το Δήμαρχο Έδεσσας, κ. Δημήτρη Γιάννου.
Παράλληλα, σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών με αντικείμενο την ισότητα των φύλων, συμμετείχε η Δημοτική Σύμβουλος, κ. Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, ως εκπρόσωπος του Δήμου Έδεσσας.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Κατσάρα – Βλάχου «Οι διακρίσεις που υπάρχουν με βάση το φύλο παραμένουν μεγάλες μέχρι σήμερα, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με τους έμφυλους διαχωρισμούς όσον αφορά στο εισόδημα, την εργασία, την πολιτική και κοινωνική εξουσία, την οικογένεια, την προσωπική ζωή κλπ.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως βασικός φορέας πολιτικής και παροχής υπηρεσιών μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Οι Δήμοι μπορούν αξιοποιώντας τις αρμοδιότητές τους και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και γυναικείες οργανώσεις να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις υπέρ της ισότητας των φύλων. Να μεριμνήσουν δηλαδή:
• Για τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών.
• Για την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων με βάση το φύλο.
• Για την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
• Για την ανάπτυξη δράσεων για αύξηση των γυναικών στην απασχόληση.
• Για τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.
• Για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Αρκεί να αναφέρουμε ότι το σύνολο των υποψηφίων σε όλα τα αξιώματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είναι 37.982, οι υποψήφιες γυναίκες που εξελέγησαν είναι μόλις 11.099, οι δε γυναίκες που εξελέγησαν Δήμαρχοι σε όλη την Ελλάδα είναι μόλις 8.
Στο Δήμο μας η νέα Δημοτική Αρχή έκανε τη διαφορά αξιοποιώντας την εκλογή των 4 γυναικών κατά τον καλλίτερο τρόπο. Οι 3 από τις 4 εκλεγμένες είναι πρόεδροι Νομικών Προσώπων, βάζοντας τέλος στις προκαταλήψεις του παρελθόντος. Στο δε Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «ΕΥ ΖΗΝ» τα 5 από τα 8 μέλη του είναι γυναίκες, γεγονός που αποδεικνύει ότι την ισότητα των δύο φύλων προσπαθούμε να την εφαρμόσουμε πριν από την υπογραφή της Χάρτας» στα θέματα διοίκησης του Δήμου Έδεσσας».

Γραφείο Τύπου
Δήμου Έδεσσας