Εκλογή των 15 μελών μαθητικών Συμβουλίων

από το ΤΟ. ΣΥ. ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
Printer-friendly version

Την χρονική αυτή περίοδο πραγματοποιείται η εκλογή των μαθητικών κοινοτήτων, ένας  καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν.

 
Το Τοπικό συμβούλιο Νέων Δήμου Έδεσσας συγχαίρει όλους τους νέους των σχολείων για την εκλογή τους στο άμεσο μαθητικό όργανο του σχολείου για τη σχολική χρονιά 2011-2012.

 Ελπίζουμε σε μια δημιουργική συνεργασία για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που την αφορούν, καθώς σκοπός του αιρετού συμβουλίου νέων είναι η συμμετοχή της νεολαίας στα κοινά.