ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
Printer-friendly version

Έχει ξεκινήσει και ολοκληρώνεται στις 29 Φεβρουαρίου 2012, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο ειδικό πεδίο του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (http://ait.oaed.gr), από όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν σε Δήμους ως προσωπικό «για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία».

Ο ΟΑΕΔ θα επεξεργαστεί τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων για να καταρτίσει τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης Ανέργων από τον οποίο θα γίνει η επιλογή των ανέργων που θα προσληφθούν από τους Δήμους, μετά από σχετική υπόδειξη από τον ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό για εκτέλεση έργου με αυτεπιστασία, στις εξής ειδικότητες:

  1. Δ.Ε. Ηλεκτρολόγος

  2. Δ.Ε. Οδηγός

  3. Δ.Ε. Τεχνίτης Οικοδόμος

  4. Δ.Ε. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής

  5. Δ.Ε. Τεχνίτης Σιδεράς

  6. Δ.Ε. Υδραυλικός

  7. Δ.Ε. Χειριστής Μηχανημάτων

  8. Υ.Ε. Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του Δήμου Έδεσσας.

Οι πολίτες μπορούν να προσέρχονται στο Γραφείο Δημάρχου, υπεύθυνος για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων είναι ο κ. Αργύρης Βλαδίκας, τηλ. 2381350780.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι απαραίτητο να αναγραφούν στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΔΤ/αριθμό Διαβατηρίου, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθμό Δελτίου Ανεργίας και αριθμός ανήλικων τέκνων.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας