1 ΠΕ αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός στην Περιφερειακή ενότητα Πέλλας

1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Printer-friendly version

1 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΓΙΑ 8 ΜΗΝΕΣ.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 29/10/2011 ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 2381351339
ΥΠΟΨΙΝ κας ΕΙΡΗΝΗΣ ΗΛΙΑΔΟΥ