Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 και ώρα 10.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.λπ..

2.     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφόρα μετρά κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δήμο Έδεσσας.

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας