Πρόσκληση προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας

Printer-friendly version

 

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013 και ώρα  19.30 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού  ενδιαφέροντος κ.λπ..

2.     Γνωμοδότηση για έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφόρα μετρά κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δήμο Έδεσσας.

3.     Γνωμοδότηση για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης της περιοχής των Καταρρακτών στην «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006.

  1. Γνωμοδότηση για έγκριση μελέτης έργου «Ανάπλαση πλατείας Γρανικού, οδού 18ης Οκτωβρίου και των μεταξύ τους συνδετήριων οδών».
  2. Γνωμοδότηση για έγκριση μελέτης έργου «Αποκατάσταση οικίας Τσάμη στο Βαρόσι».
  3. Γνωμοδότηση για έγκριση μελέτης «Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας».
  4. Γνωμοδότηση για την οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας, έτους 2013.
  5. Γνωμοδότηση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 320/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το τέλος άρδευσης.
  6. Γνωμοδότηση για την έγκριση χώρων εγκατάστασης εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος «ΚΑΙΜΑΚ».

10.  Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χρήσης του Σησαμοτριβείου Αρδίτσογλου, για την υλοποίηση λειτουργίας της πράξης «Ψηφιακό ταξίδι στις υδάτινες διαδρομές της ιστορίας & του πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας».

11.  Γνωμοδότηση για την έγκριση μελέτης για «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών, ελαστικών πινακίδων ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής».

12. Γνωμοδότηση για την έγκριση μελέτης προμήθειας «Προώθηση της ανακύκλωσης – βιώσιμη διαχείριση και εισαγωγή καινοτόμων υπόγειων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων στο Δήμο Έδεσσας (Προμήθεια και εγκατάσταση δύο υπόγειων κάδων)».

13.  Γνωμοδότηση για την έγκριση μελέτης προμήθειας για «Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών ΦΟΠ με νέα φωτιστικά Led».

14.  Γνωμοδότηση για την έγκριση υπογραφής μνημονίου μεταξύ Δήμου Έδεσσας και 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, του έργου «Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση Οθωμανικού τεμένους ¨Χουνκιάρ τζαμί¨ στην Έδεσσα». 


 

Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας

 

Αναστάσιος Δίου