Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή

Printer-friendly version

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Έδεσσας

 

          Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11.ΟΟ για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Κατάρτιση όρων για την ενοικίαση δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Λύκων της Τ.Κ. Σωτήρας.
  2. Κατάρτιση όρων για την ενοικίαση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Άγρα και συγκεκριμένα στη θέση «ΤΣΟΥΚΑ», «ΚΛΑΜΠΟΥΒΑ» και «ΒΑΡΜΠΑΚΙ».
  3. Κατάρτιση όρων για την ενοικίαση του δικαιώματος εισόδου στο σπήλαιο Καταρρακτών.
  4. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση φράγματος Αγίας Φωτεινής».
  5. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπλασης Κοινόχρηστων  Χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας: Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στο οικισμό Ζέρβης».
  6. Προέλεγχος και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους 2011 (ισολογισμός, απολογισμός και αποτελέσματα χρήσης) και υποβολή τους στο  Δημοτικό Συμβούλιο.
  7. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
  8. Έγκριση δαπανών Πάγιας Προκαταβολής.
  9. Απόκρουση δικογράφων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας