Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11.ΟΟ
Printer-friendly version

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Έδεσσας

 

          Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Παρασκευή  30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11.ΟΟ για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των υπέρ του Δήμου Τελών, Δικαιωμάτων, Φόρων κ.λπ. για το έτος 2013.
  2. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπλασης Κοινόχρηστων Χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης».
  3. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για «Προμήθεια εκθεσιακού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος ΚΑΪΜΑΚ».
  4. Απευθείας ανάθεση μελέτης «Αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής οικίας Τσάμη στο Βαρόσι (χώρος φιλοξενίας και πολιτισμού)»
  5. Έγκριση αποτελέσματος του διαγωνισμού για το «ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».
  6. Έγκριση δαπανών Πάγιας Προκαταβολής.
  7. Απόκρουση δικογράφων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας