Πρόσκληση για Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.00
Printer-friendly version

Προς

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δήμου Έδεσσας

 

 

          Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 10.00 για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προέγκριση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Ανάκληση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
  3. Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  4. Ανάκληση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.
  5. Παραχώρηση θέσης Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

 

Δημήτριος Γιάννου

Δήμαρχος Έδεσσας