ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας
Printer-friendly version

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημαρχείο Έδεσσας την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα  14:30 για συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Γνωμοδότηση για έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δήμο Έδεσσας.
  2. Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού         ενδιαφέροντος.
  3. Ανάκληση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού         ενδιαφέροντος.
  4. Χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δίου