ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προς τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων

Printer-friendly version

 

Σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας σε συνεδρίαση την Τετάρτη  12 Ιουνίου  2013 και ώρα 9 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Καθορισμός εκπροσώπου στην 9μελή Επιτροπή Διαχείρισης LEADER.

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

 

 

Αντώνιος Μπουρδάνης